Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Witamy na stronie kwartalnika

W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym i genetycznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk przyrodniczych oraz z dziedziny nauk chemicznych.

 

 

open-access Wszystkie prace opublikowane na stronach czasopisma jsite.uwm.edu.pl dostępne są bezpłatnie na zasadzie Open Access „Gold” tożsamym z wzorem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-NC-SA), dostępnej pod adresem creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

 

join us

Impact Factor: 0.8 5-Year IF = 0.9

Archiwum

Index Copernicus: ICV=149,23

Archiwum

MNiE: 70 pkt

Archiwum

Cite Score Scopus: 1.7

Archiwum

SJR Scopus: 0.200

Archiwum

SNIP Scopus: 0.345

Archiwum

Publication timeline in days

17
67
21
142
Published
0
247
  • Submission and Reviewers invitation
  • Review process
  • Correction by Author
  • Preparing to publish