Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Konflikt interesów

Autorzy powinni ujawnić wszystkie zawodowe lub osobiste powiązania finansowe związane z przesłanym manuskryptem. W celu utrzymania wysokiej jakości wartości naukowej publikowanych prac, oczekuje się od Autorów uniezależnienia finansowego od producentów i dystrybutorów produktów, substratów i in. materiałów wykorzystanych w przedstawianych badaniach naukowych. Proszę przedstawić stanowisko Autorów w tym zakresie (np.: Autorzy zapewniają, że nie mają powiązań zawodowych lub finansowych związanych z przesłanym do Redakcji manuskryptem.).