Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Wytyczne dla Recenzentów

Recenzenci proszeni są o ocenę przydatności manuskryptu do publikacji:

  1. Oryginalność: Czy badania są oryginalne i zapewniają postęp w aktualnej wiedzy?
  2. Jakość: Czy artykuł jest napisany w sposób właściwy, zgodny z regulaminem J. Elem., a uzyskane wyniki odpowiednio zinterpretowane i poparte odpowiednimi metodami statystycznymi.
  3. Wartość naukowa: Czy badania zostały poprawnie zaprojektowane? Czy analizy są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami metodycznymi i analitycznymi? Czy dane są wystarczająco wiarygodne, aby wyciągnąć wnioski? Czy wyniki są odpowiednio zinterpretowane i poparte wnioskami? Czy opisano metody, narzędzia, oprogramowanie i odczynniki z wystarczającymi szczegółami, aby umożliwić innym badaczom odtworzenie wyników?
  4. Język angielski: Czy język artykułu jest poprawny i zrozumiały?
  5. Artykuły przekazywane do czasopisma J. Elem. powinny spełniać najwyższe standardy etyki publikacji: Autorzy powinni zgłaszać tylko te wyniki, które nie zostały zgłoszone lub opublikowane wcześniej. Artykuły muszą być oryginalne i nie powinny wykorzystywać danych bez podania ich źródła. W przypadku badań biologicznych powinny być one przeprowadzone zgodnie z przyjętymi standardami etycznymi.
  6. Jeśli Recenzenci dowiedzą się o nierzetelności naukowej lub oszustwie, plagiacie lub jakimkolwiek innym nieetycznym zachowaniu związanym z manuskryptem, powinni niezwłocznie zgłosić te wątpliwości Redaktorowi Naczelnemu Journal of Elementology.

 Ogólne zalecenia

Ocena powinna być wykonana w ciągu 30 dni. Artykuł może zostać zaakceptowany, wysłany do poprawek (bez ponownej recenzji lub po poważnych poprawkach ponownie skierowany do oceny) lub odrzucony. Recenzja zostaje załączona w systemie J. Elem. po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania. Istnieje możliwość załączenia recenzji z naniesionymi uwagami w manuskrypcie. Każda opinia powinna być zakończona informacją o dopuszczeniu lub odrzuceniu artykułu (z uzasadnieniem). Recenzent podejmując się oceny artykułu wyraża zgodę na umieszczenie swojej afiliacji (imię, nazwisko, miejscowość, kraj) na stronie https://jsite.uwm.edu.pl//issue/reviewers oraz w wersji drukowanej czasopisma Journal of Elementology.
Odrzucenie
:
Artykuł ma poważne wady (szczególnie metodyczne, statystyczne) lub/i  nie wnosi oryginalnego wkładu w rozwój nauki. Pamiętaj, że Twoja ocena jest widoczna tylko dla Redaktorów czasopisma i Autorów. Autor nie zna afiliacji Recenzenta, recenzja jest anonimowa.