Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Ochrona danych osobowych (RODO)

Klauzule informacyjne:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2;
  2. inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest Pan mgr Andrzej Góźdź, numer telefonu: +48 89 523 38 98, adres e-mail: andrzej.gozdz@uwm.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła będącego Pani/Pana autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Autora/Recenzenta, udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego Journal of Elementology https://jsite.uwm.edu.pl/ oraz Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego http://ptmag.pl jako pierwotne źródło tych danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a . RODO
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: czytelnicy Journal of Elementology, użytkownicy platformy PTMag.pl, inne podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego Journal of Elementology https://jsite.uwm.edu.pl/ oraz Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego http://ptmag.pl jako pierwotne źródło tych danych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Redakcji Journal of Elementology oraz następnych pięć lat;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem opublikowania publikacji będącej Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji recenzji przez Redakcję Journal of Elementology;
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Potwierdzam, że przeczytałem, zapoznałem się i w pełni akceptuję klauzule informacyjne odnośnie ochrony danych osobowych zamieszczone w Regulaminie Journal of Elementology (https://jsite.uwm.edu.pl//ochrona-danych-osobowych-rodo) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.