Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Procedury bioetyczne

Autor/rzy manuskryptu korzystający z badań na ludziach lub zwierzętach powinni wskazać, czy stosowane procedury były zgodne ze standardami etycznymi właściwych komisji ds. doświadczeń na ludziach lub zwierzętach oraz z Kodeksem Etyki Światowego Stowarzyszenia Medycznego (Deklaracja Helsińska z 1975 r., poprawiona w 2000 r.). Wszystkie badania eksperymentalne na zwierzętach powinny być zgodne z dyrektywą UE 2010/63/UE lub przewodnikiem National Institutes of Health guide for the care and use of laboratory animals  (NIH Publications No. 8023, revised 1978 r.) i szczegółowymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony zwierząt. Należy podać w manuskrypcie (w „Materiałach i Metodach”) odpowiednie dane pozwolenia na takie badania (nazwa dokumentu i podmiotu wydającego, numer i data jego wydania). „Materiały i Metody” powinny zawierać opis stosowanych procedur przeciwbólowych i znieczulających, jak również metod humanitarnego uśmiercania zwierząt (jeżeli dotyczy to opisywanych badań). Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia manuskryptów niezgodnych z wymienionymi wymogami. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za fałszywe oświadczenia.