Skip to content
Journal Title Abbrev.
J. Elem.
ISSN – 1644-2296
DOI: 10.5601

Szukaj artykułu

Zmiana numeru subkonta oraz kosztów wydruku manuskryptów

Zmiana numeru subkonta oraz kosztów wydruku manuskryptów od 1.01.2015 roku.

Redakcja Journal of Elementology uprzejmie informuje
Koszt wydrukowania manuskryptu (wraz z rysunkami, fotografiami i tabelami) w kolorze czarno-białym o objętości 6 stron formatu A4, wynosi 400 PLN + 5% VAT, za każdą dodatkową stronę 50 PLN + 5% VAT.
 
Warunki prenumeraty czasopisma
Członkowie indywidualni PTMag – 40 PLN + 5% VAT rocznie
Osoby fizyczne 50 PLN + 5% VAT rocznie
Biblioteki i instytucje 150 PLN + 5% VAT rocznie za 1 komplet (4) egzemplarze
+ 25 PLN za przesyłkę
Wpłaty prosimy kierować na konto UWM w Olsztynie:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
48 1030 1218 0000 0000 9113 2001
koniecznie z dopiskiem
„52.890.001-500”