Witamy na stronie kwartalnika

W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym i genetycznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk przyrodniczych oraz z dziedziny nauk chemicznych.

Impact Factor: 0.641 5-Year IF = 0.700archiwum

Index Copernicus: ICV=157.14archiwum

MNiSW: 15 pktarchiwum

MCite Score Scopus: 0.68archiwum

SJR Scopus: 0.278archiwum

SNIP Scopus: 0.524archiwum

Publication timeline in days

15
68
23
183
Published
 0
290
Submission and Reviewers invitation
Review process
Correction by Author
Preparing to publish