Witamy na stronie kwartalnika

W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym i genetycznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk przyrodniczych oraz z dziedziny nauk chemicznych.Wszystkie prace opublikowane na stronach czasopisma http://jsite.uwm.edu.pl dostępne są bezpłatnie na zasadzie Open Access „Gold” tożsamym z wzorem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-NC-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Impact Factor: 0.923 5-Year IF = 0.971archiwum

Index Copernicus: ICV=150.19archiwum

MNiSW: 70 pktarchiwum

MCite Score Scopus: 1.5archiwum

SJR Scopus: 0.23archiwum

SNIP Scopus: 0.473archiwum

Publication timeline in days

17
67
21
142
Published
 0
249
Submission and Reviewers invitation
Review process
Correction by Author
Preparing to publish