Reviewers


In appreciation of your invaluable help, on behalf of the Editors of the Journal of Elementology I would like to thank you for reviewing the articles. I also hope that you will be able to spare us some of your time in the future and review more articles. Your assistance in this matter will help us achieve our primary goal, such as the excellence of research articles published in the Journal of Elementology.

Editor-in-Chief
Prof. dr hab. Teresa Wojnowska


2011


Wiesław Bednarek, Zbigniew Endler, Stanisław Kaniszewski, Jan Kopytowski, Zenia Michałojć, Józef Nurzyński, Urszula Prośba-Białczyk, Stanisław Sienkiewicz, Zofia Spiak, Lech Walasek, Alun Williams, Małgorzata Woźniak, Elżbieta Bielińska, Włodzimierz Breś, Adam Kaczor, Andrzej Łachacz, Jan Pyś, Wiera Sądej, Krystyna Skibniewska, Jerzy Strzeżek, Lech Walasek, Jadwiga Wierzbowska, Katarzyna Winnicka, Barbara Wiśniowska-Kielan, Brygida Wróblewska-Wierzbicka, Mirosław Wyszkowski, Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Andrzej Komosa, Bolesław Bieniek, Kazimierz Pasternak, Eugeniusz Kołota, Józef Koc, Czesław Wołoszyk, Stanisław Kaniszewski, Grazyna Duda, Jan Kłobukowski, Wacław Łuczak, Jean Diatta, Kazimierz Grabowski, Zdzisław Ciećko, Izabella Jackowska, Mirosław Wyszkowski, Bolesław Bieniek, Anita Biesiada, Irena Brzozowska, Stefan Grzegorczyk, Andrzej Gugołek, Stefania Jezierska-Tys, Józef Koc, Elżbieta Kozik, Włodzimierz Sady, Krystyna Skibniewska, Lech Walasek, Jerzy Wilde, Jacek Wróbel2012

Aleksandra Badora, Wiesław Bednarek, Izabela Bojakowska, Włodzimierz Breś, Maria Brzezińska, Ruta Budreckiene, Józef Chojnowski, Regina Cybulska, Jacek Czekała, Jean Diatta, Zbigniew Endler, Andrzej Felentczak, Tadeusz Filipek, Janina Gajc-Wolska, Florian Gambuś, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Krzysztof Gondek, Maria Iskra, Dorota Jadczak, Adam Kaczor, Stanisław Kalembasa, Stanisław Kaniszewski, Hanna Klikocka, Jan Kłobukowski, Barbara Kołodziej, Elżbieta Kozik, Krzysztof Lutnicki, Jan Kuryszko, Halina Kurzawińska, Paulius Matusevièius, Edward Meller, Tadeusz Michalski, Edward Niedźwiecki, Ewa Osińska, Zofia Pietrzak-Flis, Bogumił Rychcik, Leonardo Della Salda, Krystyna Skibniewska, Zofia Spiak, Hanna Sulewska, Józef Szarek, Władysław Szempliński, Lech Walasek, Jadwiga Wierzbowska, Barbara Wiśniowska-Kielian, Teresa Wojcieszczuk, Irena Wojnowska-Baryła, Czesław Wołoszyk, Brygida Wróblewska-Wierzbicka, Mirosław Wyszkowski, Ryszard Zadernowski


2013

Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Wiesław Barabasz, Jerzy Barszczewski, Włodzimierz Bednarski, Elżbieta Bielińska,  Bolesław Bieniek, Adam Bogacz, Maciej Bosiacki, Marzena Brodowska, Irena Brzozowska, Halina Buczkowska, Ruta Budreckiene, Piotr Chełpiński, Anna Czech, Bernard Jean Diatta, Jacek Długosz, Julita Dunalska, Tadeusz Filipek, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Krzysztof Gondek, Witold Grzebisz, Maria Iskra, Jan Jankowski, Zbigniew Jarosz, Zbigniew Jaworski, Dariusz Jaskólski, Stefania Jezierska-Tys, Stanisław Kalembasa, Tomasz Kleiber, Mirosław Kleczkowski, Józef Koc, Jacek Kondratowicz, Peter Kovacik,  Zbigniew Krejpcio, Sławomir Krzebietke, Jan Kucharski, Anna Litwińczuk, Anna Lebiedzińska, Jerzy Lisek, Joanna Majkowska-Gadomska, Tadeusz Michalski, Zenia Michałojć, Stanisław Mleko, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Edward Niedźwiecki, Marzenna Olszewska, Jacek Olszewski, Barbara Patorczyk-Pytlik, Małgorzata Pawińska, Maria Pioruńska-Stolzmann, Beata Płoszaj-Witkowska, Leszek Rachoń, Beata Rutkowska, Katarzyna Sawicka-Kapusta, Wiera Sądej, Stanisław Sienkiewicz, Krystyna Skibniewska, Wincenty Skupiński, Małgorzata Skwierawska, Andrzej Skwiercz, Bożena Sobkowicz, Przemysław Sobiech, Paweł Sowiński, Zofia Spiak, Józef Szarek, Władysław Szempliński, Zofia Tomaszewska, Lech Walasek, Bożena Waszkiewicz-Robak, Jadwiga Wierzbowska, Elżbieta Wilk-Woźniak, Barbara Wiśniowska-Kielian, Czesław Wołoszyk, Małgorzata Woźniak, Dariusz Wrona, Jadwiga Wyszkowska, Krystyna Zarzecka, Walery Żukow


2014

Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Aleksandra Badora, Wiesław Barabasz, Dariusz Bednarek, Włodzimierz Bednarski, Bolesław Bieniek, Anita Biesiada, Irena Brzozowska, Piotr Chochura, Anna Czech, Piotr Dorszewski, Wojciech Dmuchowski, Julita Dunalska, Zbigniew Endler, Tadeusz Filipek, Barbara Filipek-Mazur, Anna Francke, Renata Gaj, Florian Gambuś, Agnieszka Gałuszka, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Janusz Gołaszewski, Ryszard Gołdyn, Krzysztof Gondek, Alfreda Graczyk, Witold Grzebisz, Mehmet Hamurcu, Wanda Harkot, Maria Iskra, Dorota Jadczak, Monika Jakubus, Kazimierz Jankowski, Krzysztof Jankowski, Lesław Juszczak, Hanna Jaworska, Magdalena Jaworska, Stefania Jezierska-Tys, Cezary Kabała, Dorota Kaleta, Hanna Klikocka, Jan Kłobukowski, Józef Koc, Barbara Kołodziej, Eugeniusz Kołota, Piotr Koszelnik, Iwona Kowalska, Jan Kryszak, Sławomir Krzebietke, Jan Kucharski, Robert Kupczyński, Krzysztof Labus, Jerzy Lipiec, Andrzej Łachacz, Joanna Majkowska-Gadomska, Magdalena Maj-Żurawska, Jerzy Małecki, Zenia Michałojć, Wacław Mozolewski, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Edward Niedźwiecki, Renata Nurzyńska-Wierdak, Ryszard Oleszczuk, Marzenna Olszewska, Mehmet Ozdemir, Elke Pawelzik, Zbigniew Podkówka, Milan Poljak, Leszek Rachoń, Beata Rutkowska, Wiera Sądej, Stanisław Sienkiewicz, Elżbieta Sikora, Krystyna Skibniewska, Andrzej Skwiercz, Zofia Spiak, Józef Szarek, Kamil Szewczak, Krzysztof Szoszkiewicz, Małgorzata Sztanke, Sławomir Szymczyk, Tadeusz Tuszyński, Bogusław Usowicz, Lech Walasek, Bożena Waszkiewicz-Robak, Małgorzata Werner, Dariusz Wach, Elżbieta Wilk-Woźniak, Barbara Wiśniowska-Kielian, Jadwiga Wierzbowska, Jadwiga Wyszkowska, Mirosław Wyszkowski, Krystyna Zarzecka, Krystyna Żuk-Gołaszewska


2015

Dariusz Bednarek, Anna Bieniek, Anita Biesiada, Andrzej Blecharczyk, Dorota Bobrecka-Jamro, Adam Bogacz, Jacek Borowski, Marzena Brodowska, Włodzimierz Breś, Ihor Bubniak, Ercan Ceyhan, Jacek Czekała, Krystyna Cybulska, Jean Bernard Diatta, Katarzyna Dzida, Gamaz El-Shabrawy, Joanna Fac-Beneda, Anna Francke, Marcin Frankowski,  Janina Gajc-Wolska, Marek Gajewski, Halina Gambuś, Gazi Görür, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Janusz Gołaszewski, Ryszard Gołdyn,  Krzysztof Gondek, Magdalena Grabowska, Witold Grzebisz,  Stefan Grzegorczyk, Marek Gugała, Nurdilek Gülmezoğlu, Edmund Hajduk, Maria Iskra, Anna Iżewska, Dariusz Jaskólski, Jan Jankowski, Kazimierz Jankowski, Czesława Jasiewicz, Zbigniew Jarosz, Jerzy Jonczak, Jerzy Juśkiewicz, Janina Kaniuczak, Tomasz Kleiber, Hanna Klikocka, Eugeniusz Kołota, Dorota Kowalska, Iwona Kowalska, Monika Kowalska-Góralska, Prter Kováčik, Marcin Kozak, Elżbieta Kozik, Elżbieta Krajewska-Kułak, Miroslav Kravka, Věra Kristinová, Zbigniew Krejpcio, Sławomir Krzebietke, Jan Kucharski, Jakub Kupecki,  Krzysztof Lutnicki, Tomáš Lošák, Bożena Łozowicka, Irena Małecka, Bogumił Markuszewski, Miroslav Maršálek,  Beata Messyasz, Rajmund Michalski, Zenia Michałojć, Wacław Mozolewski, Barbara Murawska, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Zenon Nogalski, Krystian Obolewski, Mehmet Ozdemir, Bogumiła Pilarczyk, Nora Polláková, Urszula Piszcz, Roman Prażak, Urszula Prośba-Białczyk, Jerzy Rejman, Katarzyna Rolf, Beata Rutkowska, Arne Sabo, Barbara Sawicka, Leonid Shafran, Hanna Siwek, Krystyna Skibniewska, Krystian Skubacz, Przemysław Sobiech, Piotr Sobkowicz, Wiesław Sobotka, Anna Stachurska, Józef Szarek, Małgorzata Sztanke, Wiesław Szulc, Agata Szymańska-Pulikowska, Sylwester Świątkiewicz, Joanna Tkaczewska, Magdalena Toporowska, Marina Trapido, Jadwiga Treder, Waldemar Treder, Piotr Tryjanowski, Stefan Tsakovski, Jolanta Wieczorek, Marzena Wińska-Krysiak, Barbara Wiśniowska-Kielian, Jadwiga Wierzbowska, Elżbieta Wołejko, Czesław Wołoszyk, Andrzej Woźniak, Stakh Vovk, Elżbieta Zębek, Krystyna Zarzecka


2016

Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Jadwiga Andrzejewska, Jacek Antonkiewicz, Arkadiusz Artyszak, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Ewa Babicz-Zielińska, Luciano Beneduce, Beata Berecka, Renata Bogatek-Leszczyńska, Bożena Barczak, Anna Bieniek, Maciej Bilek, Andrzej Blecharczyk, Rafał Bodarski, Teresa Bombik, Małgorzata Brzezińska, Jean Bernard Diatta, Zbigniew Dobrzański, Piotr Dorszewski, Przemysław Dorożyński, Vesna Dragicevic, Tarek Elnimir, Zbigniew Endler, Barbara Filipek-Mazur, Renata Gaj, Janina Gajc-Wolska, Alina Gajewska, Marek Gajewski, Halina Gambuś, Ryszard Gołdyn, Krzysztof Gondek, Danuta Górecka, Marek Gugała, Małgorzata Grabowicz, Witold Grzebisz, Mirosław Grzybowski, Edmund Hajduk, Karel Hamouz, Piotr Indykiewicz, Izabella Jackowska, Dorota Jadczak, Jan Jankowski, Stefania Jezierska-Tys, Janina Kaniuczak, Muhammad Zargham Khan, Bożena Kiczorowska, Andrzej Klasa, Tomasz Kleiber, Hanna Klikocka, Andrzej Kotecki, Bożena Kordan, Iwona Kowalska, Marek Koziorowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Jan Kucharski, Beata Kuziemska, Halina Jankowska-Huflejt, Tomáš Lošák, Bożena Łozowicka, Joanna Łuczyńska, Władysław Malarz, Marek Marks, Jan Mares, Bogumił Markuszewski, Monika Martiniaková, Paulius Matusevičius, Zenia Michałojć, Jan Miciński, Władysław Migdał, Beata Messyasz, Józef Mosiej, Wacław Mozolewski, Barbara Murawska, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Barbara Niwińska, Anna Nogalska, Krystian Obolewski, Ireneusz Ochmian, Jiří Pachmáň, Bożena Patkowska-Sokoła, Tomasz Pawłowski, Bogumiła Pilarczyk, Anna Podleśna, Lucyna Polak-Juszczak, Werner Praznik, Urszula Prośba-Białczyk, Tomasz Przysucha, Alina Pyka-Pająk, Grzegorz Rachlewicz, Anna Rekiel, Roman Rolbiecki, Katarzyna Rolf, Evan Rroço, Beata Rutkowska, Andrzej Rybak, Leonardo Della Salda, Magdalena Senze, Leonid Shafran, Hanna Siwek, Krystyna Skibniewska, Elżbieta Skorbiłowicz, Małgorzata Skwierawska, Jadwiga Skubiszewska-Zięba, Alvyra Slepetiene, Sylwester Smoleń, Wiesław Sobotka, Janina Sowińska, Zofia Spiak, Sławomir Stankowski, Bohdan Stejskal, Barbara Symanowicz, Tore Syversena, Jerzy Szukała, Zbigniew Szwejkowski, Antónia Šrobárová, Hanna Sulewska, Józef Szarek, Sławomir Szymczyk, Sylwester Świątkiewicz, Agnieszka Tajner-Czopek, Aleksander Taras, Arkadiusz Telesiński, Piotr Tryjanowski, Agnieszka Tórz, Bożena Waszkiewicz-Robak, Jadwiga Wierzbowska, Jerzy Wilde, Barbara Wiśniowska-Kielian, Zygfryd Witkiewicz, Dariusz Włodarek, Czesław Wołoszyk, Andrzej Woźniak, Barbara Wróbel, Jadwiga Wyszkowska, Mirosław Wyszkowski, Stakh Vovk, Ĺuboš Vozár, Agnieszka Zawadzińska, Elżbieta Zębek, Agnieszka Żurawik2017

Aleksander Astel, Firat Aydin, Aleksandra Balicka-Ramisz, Maciej Bilek, Renata Bogatek-Leszczyńska, Maciej Bosiacki, Włodzimierz Breś, Sławomir Borek, Antoni Brodacki, Peter Chrenek, Małgorzata Czarnecka, Krystyna Cybulska, Regina Dębicz, Jean Bernard Diatta, Jacek Domagała, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Luis Dos Santos, Renata Gaj, Mirosław Gabryszuk, Małgorzata Grabowicz, Stefan Grzegorczyk, Josef Hakl, Dariusz Jaskulski, Stefania Jezierska-Tys, Maciej Kaczmarski, Dorota Kaleta, Ersin Kilinc, Jan Kłobukowski, Iwona Konopka, Jan Kucharski, Beata Kuziemska, Tomáš Lošák, Jan Mareček, Miroslav Maršálek, Monika Martiniaková, Zbigniew Marzec, Bożena Matysiak, Zenia Michałojć, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Reda Morsy, Wacław Mozolewski, Przemysław Niedzielski, Krystian Obolewski, Ireneusz Ochmian, Elżbieta Patkowska, Adriana Pavelkova, Roman Prażak, Agnieszka Pszczółkowska, Marcel Raček, Monika Radzymińska, Grzegorz Rachlewicz, Kęstutis Romaneckas, Edward Rój, Krystyna Skibniewska, Hanna Siwek, Piotr Sobkowicz, Tomasz Stompór, Hanna Sulewska, Józef Szarek, Sławomir Szymczyk, Agnieszka Tajner-Czopek, Arkadiusz Telesiński, Dariusz Wach, Barbara Walna, Marek Wesołowski, Jadwiga Wierzbowska, Barbara Wiśniowska-Kielian, Marzena Wińska-Krysiak, Dariusz Włodarek, Mariola Wrochna, Jadwiga Wyszkowska, Katarzyna Żarczyńska

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="fals