Redakcja

Teresa WojnowskaTeresa Wojnowska - Redaktor Naczelny - UWM w Olsztynie, Polska

Józef Koc - Zastępca Redaktora Naczelnego - UWM w Olsztynie, Polska
Sławomir Krzebietke - Zastępca Redaktora Naczelnego - UWM w Olsztynie, Polska
REDAKTORZY

Leonardo Della Salda - Uniwersytet w Teramo, Włochy

Katarzyna Glińska-Lewczuk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Jan Kucharski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Stanisław Sienkiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Wacław Mozolewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
  Józef Szarek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
          Ireneusz Kowalski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

    
Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska 
Sławomir Krzebietke - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Jadwiga Wierzbowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
REDAKTOR WYDAWNICZY


   Izabela Cirut, Polska


SEKRETARZE
Jadwiga Wierzbowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska


    Ewa Mackiewicz-Walec - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska


Komitet Naukowy

Wiesław Bednarek University of Life Sciences in Lublin, Poland; Sven M. Bergmann Federal Research Institute for Animal Health, Greifswald-Insel Riems, Germany; Ruta Budreckiene Lithuanian Veterinary Academy, Kaunas, Lithuania; Juana M. Flores Universidad Complutense de Madrid, Spain; Alfreda Graczyk Military University of Technology in Warszawa, Poland; Marion Hewicker-Trautwein University of Veterinary, Hannover, Germany; Maria Iskra Poznań University of Medical Sciences, Poland; Jan Jankowski University of Warmia and Mazury in Olsztyn; Poland Milijan Jovanović University of Belgrade, Serbia; Polona Juntes University of Ljubljana, Slovenia; M. Zargham Khan University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan; Zoltan Kiss University of Szeged Medical School, Hungary Peter Kováčik Slovak University of Agricultura in Nitra, Slovak Republik; Andrzej Lewenstam Abo Akademi University in Turku, Finland Magdalena Maj-Żurawska University of Warsaw, Poland; Alicja Mortensen Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark; Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke The Stanisław Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Poland; Krystian Obolewski Pomeranian University in Słupsk, Poland; Andrzej Rajewski Poznan University of Medical Sciences, Poland; Harsha Ratnaweera Norwegian Institute for Water Research, Norway Trpe Ristoski University “St. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia; Zbigniew Rudkowski Wroclaw Medical University, Poland; Beata Rutkowska Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland; Farhang Sasani University of Tehran, Iran; Krystyna A. Skibniewska University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Zofia Spiak Wrocław University of Environmental and Life Science, Poland; Karel Vorisek Czech University of Life Sciences in Prague, Czech Republik Alun Williams University of Cambridge, Great Britain” Barbara Wiśniowska-Kielian University of Agriculture in Krakow, Poland; Czesław Wołoszyk West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland Jadwiga Wyszkowska University of Warmia and in Olsztyn, Poland