Informacja J. Elem.

02-01-2013

Od roku 2013, formę drukowaną zeszytu Journal of Elementology otrzymują wyłącznie osoby i instytucje prenumerujące czasopismo. Redakcja nie pobiera opłat za udostępnianie artykułów. Całe zeszyty oraz pojedyncze artykuły są dostępne na stronie www.uwm.edu.pl/jelementol

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Teresa WojnowskaLista wszystkich aktualności